Behoud van de Hallse kerk Behoud van de Hallse kerk
De Stichting tot instandhouding van het monument de Hallse kerk te Hall, opgericht in 2005, is een stichting die haar doel in de naamgeving verwerkt heeft.
Het rijksmonument de Hallse kerk vergt kostbaar onderhoud, dat bij lange na niet door subsidies of eigen vermogen van de kerk bekostigt kan worden. Hierdoor heeft de stichting zich ten doel gesteld geld in te zamelen voor het onderhoud en behoudt van het monument. Het gaat daarbij alleen om het gebouw en de inrichting.
De voornaamste inkomstenbron is de jaarlijkse wintermarkt. Vele mensen uit Hall en omgeving dragen hun steentje bij aan de markt bij het maken en verkopen van handgemaakte producten, zoals kransen, groendecoraties, kerststukken, lekkernijen zoals advocaat en boerenjongens/meisjes, maar ook breiwerk, oliebollen en soep met glühwein. Ook worden er optredens gegeven door regionale muziekgroepen en worden er kramen aan standhouders verhuurt die zelf streekproducten verkopen. Deze markt brengt jaarlijks gemiddeld 13.000 euro netto op. Een prestatie waar het bestuur van de stichting alle vrijwilligers zeer dankbaar voor is.
Een andere inkomstenbron is de jaarlijkse hulp bij de pluk van appels en peren bij een fruitbedrijf in de Polder. Gedurende een aantal weken in de oogsttijd gaan er groepen vrijwilligers naar het fruitbedrijf om te helpen bij de appel- en perenoogst. Het loon dat men hiervoor krijgt wordt ter beschikking gesteld aan de stichting.
Incidenteel worden er giften aan de stichting gedaan. Ook hiervoor is het bestuur veel dank verschuldigd aan de gevers.
Op de website van de wintermarkt, www.wintermarkthall.nl, wordt jaarlijks het programma van de wintermarkt vermeld, en na afloop staat de fotoreportage van de voorbereidingen en de dag zelf online. Ook wordt hier bekend gemaakt welk bedrag is opgehaald.
Het rekeningnummer van de Stichting tot instandhouding van het monument de Hallse kerk te Hall is: NL53 RABO 0314 5165 57.

Beelden van de Wintermarkt. 
terug