Kerkblad Onze Gemeente Kerkblad Onze Gemeente

Beste lezers van ons Kerkblad Onze Gemeente.

Hier vind u de kerkbladen die 6 x per jaar worden gedrukt. Ook vindt u op deze pagina het redactiestatuut zoals we dat vastgesteld hebben in de kerkenraadsvergadering van 27 juli 2018.
Kerkbladen uit voorgaande jaren vindt u onder "Kerkblad Archief".
Wij wensen u veel leesplezier met het kerkblad.

Met vriendelijk groet.
De Redactiecommissie.

Redactiestatuut.
 
Kerkblad edities Kerkblad edities

Jaargang 6, nummer 4
Jaargang 6, nummer 3
Jaargang 6, nummer 2
Jaargang 6, nummer 1Oudere edities van het kerkblad zijn te vinden op: https://www.hallsekerk.nl/kerkblad-archief