Kerkenraad Kerkenraad

Het bestuur van de kerk wordt gevormd door de kerkenraad. Zij geeft leiding aan de gemeente. De kerkenraad wordt gevormd door ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen. Deze benamingen verwijzen naar de taken die ze uitvoeren.

De ouderling vervult in Hall de taak van voorzitter. De ouderlingen-kerkrentmeester verzorgen de financiële kant en het beheer van de gebouwen en de landerijen.
 
De diakenen zien om naar mensen in kwetsbare situaties in de gemeente, dorp en wereld.
U kunt contact opnemen met de kerkenraad via de mail. 


 
terug