Wat geloven we Wat geloven we

De dorpsgemeente is een gemeenschap van Jezus Christus waar mensen thuiskomen. Met elkaar eren we God en bouwen we aan Zijn Koninkrijk. We delen met elkaar het leven, ontvangen hoop, houden elkaar vast in geloof en putten uit Gods liefde. Vanuit deze bron zijn we betrokken op elkaar in gemeente en dorp.‘Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft liefgehad.’ (1 Johannes 4:19)


Kernwoorden in ons geloof


Liefde
Wij geloven in de God van de Bijbel. God, de Eeuwige, heeft ons onvoorwaardelijk lief en verlangt naar een relatie met ons. We mogen Hem onze Vader noemen. We zijn Gods zonen en dochters. Bij Hem zijn we thuis, bij Hem zijn we veilig.


Hoop
Wij geloven dat Jezus de relatie tussen ons en God heeft hersteld. Een relatie die verbroken was doordat de mens bij voorkeur leeft zonder God dan met Hem. Dit herstel is gekomen doordat Jezus naar de wereld is gekomen om als onschuldig mens te lijden en te sterven aan het kruis. Wij geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood en zo de dood, het kwaad, heeft overwonnen. Daardoor is alles vergeven wat wij fout doen en wat voor verwijdering met God heeft gezorgd. God biedt ons deze vergeving en genade aan.
Vanuit de vergeving mogen we leven als vrije mensen en willen we deze levende hoop uitdelen in onze omgeving. Zichtbaar in daden, hoorbaar in woorden, merkbaar in wie we zijn.
We geloven dat de Heilige Geest de kracht heeft om onszelf en onze omgeving te veranderen naar mensen met geloof, hoop en liefde.


Gemeente
Als dorpsgemeente willen we een familie voor elkaar zijn en elkaar een thuis bieden. Ieder mens heeft hierin zijn/ haar eigen unieke plek. Wij geloven in een gemeenschap waarin zowel ruimte is voor een persoonlijke geloofsbeleving als ook de verbondenheid met elkaar in het geloof in Christus, gevierd wordt.


 
terug