De historie van de Ludgeruskerk in Hall De historie van de Ludgeruskerk in Hall
Wie was Ludgerus?
Ludgerus (742 – 809) was een rondreizende monnik die in opdracht van Karel de Grote en de Paus vanuit het Saksische gebied de bevolking van Oost-Nederland bekeerde. In Hall bouwde hij rond 794 op een heidense offerplaats een Christelijk bedehuis van hout en stro. Ludgerus volgde zijn opleiding in York en Rome, deed veel zendingswerk, stichtte een klooster in Werden en werd bisschop van Münster. Links in het koor van de kerk is Ludgerus afgebeeld met mijter en staf. Deze fresco dateert van ongeveer 1395. Sindsdien is hij patroon van de kerk.

Iets over het kerkgebouw
De Ludgerus kerk is een typisch laatmiddeleeuwse dorpskerk gebouwd in gotische stijl. Herkenbaar door z’n slanke vorm, hoge ramen met spitsbogen en gotische netgewelven. Bijzonder is dat in het metselwerk natuurstenen resten (speklagen) te vinden zijn van een eerdere Romaanse kerk die op dezelfde plek heeft gestaan. Deze werd rond 1395 vervangen door deze kerk. Het kerkgebouw heeft door de eeuwen heen een voorname positie ingenomen in de streek. De parochie reikte van Coldenhoven op de Veluwe tot Voorstonden in de IJsselvallei. Hall lag aan een Hessenweg en was pleisterplaats met herbergen. Ook was de kerk het bestuurlijk centrum van “de Marke”, een vroege vorm van lokaal bestuur. Bij toeval blijkt de kerk bovendien over een uitzonderlijke akoestiek te beschikken. Zeer geschikt voor mooie muziek.

Meer over het interieur
Wie binnenkomt wordt direct getroffen door de uitbundige plafondschilderingen met planten, bloemen en vogels. En niet te vergeten de vier evangelisten met hun symbolen; de engel, de os, de leeuw en de adelaar. In het koor is een half figuur van Christus afgebeeld rijzend uit een bloemkelk. Uniek in Nederland. Dit zijn allen typische voorbeelden van renaissance kunst van rond 1500 toen ook bekende schilders als Michelangelo en Jeroen Bosch opdrachten kregen van de Roomse kerk. Op de achterwand zijn naast Ludgerus nog andere kerkelijke figuren te zien die zo’n 100 jaar eerder zijn geschilderd. Wat ook opvalt zijn de vele wapenschilden van adellijke families uit binnen- en buitenland waaronder die van ons koningshuis. Daarvan werd gezegd ”In Hall begint het verval”, teveel mensverheerlijking dat paste niet in deze kerkelijke omgeving.

De Reformatie
Op bevel van de Staten van Gelre werden na de Reformatie in 1624 de plafonds en muren witgekalkt. Het uitbundige katholicisme maakte plaats voor sober protestants interieur. Het altaar verdween uit het koor. Ervoor in de plaats kwam een kansel in het schip omgeven door in het rond geplaatste banken in theater opstelling. Typisch Gelderse rondbouw. Dit maakte duidelijk hoezeer het “Woord” centraal stond in de geloofsbeleving. Alle aandacht ging uit naar de kansel.

Na de Restauratie
Alle prachtige plafond- en muurschilderingen kwamen na 300 jaar tijdens een grondige restauratie weer tevoorschijn. Voor het eerst in de geschiedenis ontstond in één oogopslag een boeiend samenspel van klassiek protestantisme en middeleeuws katholicisme. “Een calvinistisch huis onder een weelderige paapse hemel”, zo luidt de titel boven het verhaal over de Ludgerus kerk, beschreven in het standaardwerk “Kerkinterieurs in Nederland”. Daarmee verkreeg de Hallse kerk nationale erkenning als een van de 18 meest bijzondere middeleeuwse kerken in Nederland. Geen kathedraal, geen basiliek maar wel een parel in de IJsselvallei. Een bijzondere dorpskerk die zeker een bezoek waard is.

Openingstijden
Gedurende het zomerseizoen vanaf Pinksteren tot half september elke woensdagochtend van 10 tot 12 uur. Het gehele jaar op aanvraag voor geïnteresseerden en groepen.
Voor meer informatie hierover kunt u mailen naar reservering@hallsekerk.nl of zie contact
terug