Gebruiksplan voor de Protestantse Gemeente te Hall en Voorstonden ten tijde van het Coronavirus. Gebruiksplan voor de Protestantse Gemeente te Hall en Voorstonden ten tijde van het Coronavirus.
Gebruiksplan voor de Ludgeruskerk en de Protestantse Gemeente te Hall en Voorstonden ten tijde van het Coronavirus.
(Versie februari 2022).


Gedurende de Coronapandemie hebben wij continue te maken gehad met van overheidswege getroffen adviezen en maatregelen. Wij hebben deze algemene richtlijnen van overheidswege / RIVM ook altijd als basis gebruikt voor ons gebruiksplan. Samenstelling daarvan was ook één van de voorwaarden waaraan voldaan moest worden.

Hoewel het virus op dit moment nog niet verdwenen is gelden er vanaf 25 februari 2022 weinig beperkingen meer waarmee wij rekening moeten houden. Dat betekent dat er eigenlijk ook geen gebruiksplan meer nodig is, er kan weer ‘normaal’ een Eredienst gehouden worden, of een andere activiteit of culturele bijeenkomst, in onze kerk.

Geen mondkapje, geen 1,5 meter afstand, geen toegangsbewijs voor locaties met minder dan 500 bezoekers, kortom alles lijkt weer normaal. Er mag gezongen worden, normaal gecollecteerd, koffie gedronken na afloop en er is ruimte elkaar te ontmoeten.

Maar zoals gezegd, het virus is nog niet weg. Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen zodat we elkaar niet besmetten. Dus het blijft voor iedereen wel verstandig om u nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden.

En bij klachten, doe b.v. een zelftest voor u naar de kerk komt, of houdt wat meer afstand of kom anders een keer niet naar de kerk. Bescherm uzelf ook door vaccinaties of boosterprikken maar respecteer ook de beslissing van anderen die hier tegen zijn.

Op 15 maart zal de overheid een evaluatie maken van de gevolgen van de versoepeling waarna mogelijk nieuwe maatregelen of een volledige versoepeling volgen. We houden u op de hoogte.

En tot die tijd: Houd moed, heb lief en wees gezegend.


Voor meer informatie: www.hallsekerk.nl ; info@hallsekerk.nl ; 06-17168965

Kerkenraad der Protestantse Gemeente te Hall en Voorstonden
Hall, 24 februari 2022
 
terug