Beeld op het orgel en schilderingen Beeld op het orgel en schilderingen
Het Van Loo orgel in de Ludgeruskerk van Hall.

Het orgel is gebouwd in 1866 door de Zwolse orgelmaker Jan van Loo. Hij was een schoonzoon van de meer bekende orgelbouwer Petrus van Oeckelen, van wie hij waarschijnlijk het vak heeft geleerd en waarschijnlijk ook veel materialen heeft betrokken. Van Loo was een degelijke, traditionele orgelbouwer. Hij heeft niet veel orgels op zijn naam staan. Het orgel van Hall is een van zijn grootste. Andere nog bestaande orgels staan in Balkbrug, Blokzijl,
Dedemsvaart en Lutten. Hij is ook de bouwer van de pedaaltorens van het grote orgel in de St Nicolaaskerk van Vollenhove. De lier boven op de middelste pedaaltoren is typisch Van Loo.
Behalve orgelbouwer was Van Loo ook wasdoekenfabrikant. Dat was waarschijnlijker profijtelijker. Na 1875 zijn er geen orgelbouwwerkzaamheden van hem bekend. Hij is in 1910 overleden.
Het orgel in Hall is een zogenaamd balustradeorgel: de onderkant van het front loopt in één lijn met de onderkant van de balustrade. De speeltafel zit aan de zijkant.
Het is een één-klaviersorgel met aangehangen pedaal en kent dus geen zelf zelfstandige pedaalregisters. Het orgel telt 9 registers en is met uitzondering van de Trompet 8 vt geheel in originele staat. Het bezit 2 mooie fluiten (Holpijp 8’; Fluit 4’) en een volledig prestantenkoor (Prestant 8’; Octaaf 4’; Octaaf 2’; Mixtuur III – IV sterk). De dispositie bestaat verder uit een Bourdon 16’ en een
Quint 3’.
Boven is nog te zien waar de balgentreder zijn werk moest doen voor er een elektrische windmotor werd geplaatst en een nieuwe trapopgang werd aangebracht. De laatste restauratie heeft plaats gevonden in 1983 door de toenmalige orgelbouwer Leeflang. Momenteel verzorgt de firma Reil het jaarlijkse onderhoud. Het is een solide, goed functionerend instrument dat erkend is als rijksmonument.


 
terug