Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente te Hall en Voorstonden
 
 
Periodiek schenken met belastingvoordeel? Periodiek schenken met belastingvoordeel?

PERIODIEK SCHENKEN VIA ONDERHANDSE AKTE

Schenken zonder notariskosten, Uw bijdrage aan de kerkbalansactie kunt u aftrekken van de belasting.

Uw kerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De fiscale regels zijn sinds 2015 vereenvoudigd. Als u het werk van onze kerk minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar gaat steunen, kunt u elke euro die u aan onze kerk geeft, volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit levert al snel een voordeel op van (gemiddeld) 35 euro per 100 euro gift. Bij overlijden stopt de schenking.

Voorwaarden:
 De gift wordt op papier vastgelegd, ondertekening door U en de kerk. 
 U betaalt minimaal 5 jaar op een rij de vastgelegde bijdrage. 

Als u nog voor 31 december dit jaar een overeenkomst maakt, komt uw gift in dit jaar nog in aanmerking voor volledige aftrek. De Kerkrentmeesters willen u graag helpen bij het invullen van het benodigde document. De adressen vindt u in deze Gemeentegids.

Het college van kerkrentmeesters.
 
terug
 
 
 
 
Actueel:

In voorbereiding.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.