Contact Contact

LudgerusKerk, Dorpsstraat 57, 6964 AA Hall, 0313-437031
www.hallsekerk.nl
Protestantse Gemeente te Hall en Voorstonden:

Pastor:
Jolanda Aantjes  
/ 06-33860231

Kerkenraad:
Ouderling: Harrry van Galen (vz.)

Kerkrentmeesters: Marijke Visser, Hans Aantjes, Antoon Menkveld


Diakenen: Gerrit Weenink, Henk Wijnen


Kerkelijk bureau/ ledenadministratie
Gerrie Hoekman, / 0313-651187

Kerkgebouw: bezichtiging/ verhuur/ reservering
Janny de Jong, e-mail / 06-14435067

Kerkblad redactie:

Rekeningnummers:
Protestantse Gemeente te Hall en Voorstonden NL26 RABO 0316 1004 71
Diaconie Protestantse Gemeente te Hall en Voorstonden NL26 RABO 0316 1039 77
Stichting tot instandhouding van het monument de Hallse Kerk NL53 RABO 0314 5165 57


Hier kunt u onze privacyverklaring bekijken.


 

terug